read the English version

Always think twice

Conference Circular@WUR
Living within planetary boundaries

 

Een transitie naar een circulaire, biologische en klimaat slimme samenleving is het antwoord op veel van de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. Circulaire systemen in het groene en in het blauwe domein zullen water-, nutriënten- en koolstofcycli sluiten en op die manier het verlies van hulpbronnen en de gevolgen van klimaatverandering minimaliseren, en er zo voor zorgen dat de samenleving binnen de planetaire grenzen kan leven.

Schrijf je hier in

Earn instead of burn

 

Overschotten en spullen die niet meer gebruikt worden eindigen vaak in de verbrandingsoven. In een circulaire economie worden deze spullen juist opnieuw gebruikt en worden overschotten ingezet voor een effectieve en vraaggestuurde voedselvoorziening. Daar worden milieu, samenleving én portemonnee blij van!

Idea[X] projecten

Conference Circular@WUR:

11-13 april 2022 in Wageningen

 

Het organisatiecomité van de WUR heeft een inspirerend programma ontwikkeld dat de identificatie van trajecten ondersteunt om de transitie naar een circulaire biologische samenleving te versnellen. Het programma bestaat uit relevante en impactvolle hoofdsprekers; masterclasses en workshops waarin je de circulaire uitdaging zelf kunt leren en ervaren door deel te nemen aan masterclasses en sessies waarin de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen worden gepresenteerd. Er zijn veel mogelijkheden om inspiratie op te doen door de meest innovatieve circulaire bedrijven van Nederland te bezoeken tijdens dit congres.

Programma

Right place,
right moment

 

Wat als we kunnen meten waar en wanneer in de cyclus een herbruikbaar item het meest waardevol is? Dat we een product beschikbaar kunnen hebben op het juiste moment op de juiste plek. En dat we deze techniek ook bruikbaar is voor de food-sector?

Sinds 2007 is Idea[X] zich bewust gaan bezighouden met deze vraag. In samenwerking met kringloopbedrijven zijn wij sindsdien data van productstromen aan het verzamelen. Daarmee kunnen wij een antwoord geven op de bovenstaande vragen: ja, dat kunnen wij.effectieve en vraaggestuurde voedselvoorziening. Daar worden milieu, samenleving én portemonnee blij van!

And now the good news

 

De diensten van Idea[X] geven een opgelegde kans om – op zijn minst dertien van de zeventien United Nations Sustainable Development Goals te scoren.

Het beste nieuws is dat we onze diensten ook hebben vertaald naar de food-sector waarmee ook de resterende SDG’s een flinke impuls krijgen.

Idea[X]

[ KPRS ]

 

Met KPRS van Idea[X] heb je de volledige goederenstroom inzichtelijk en hou je deze onder controle. Vanaf de registratie met herkenning tot voorbij de uitstroom met afrekening. Want we hebben immers modellen die de levensloop beschrijft van producten en onderdelen gebaseerd op 15 jaar ervaring. KPRS is het ontstaan vanuit ons geloof in een houdbare wereld. Met KPRS maak je circulair ondernemen duurzaam en winstgevend!

 


Bel en vraag naar Ronald de Kort
+31(0)852 733 075
idea-x.nl

[ Pixelfarming ]

 

Met Pixelfarming teel je op afstand en op maat de gewassen die je lekker vindt. Niet meer en niet minder dan dat. Je eet verse producten direct van het land, geteeld zonder gebruik van herbiciden en pesticiden, de bodem blijft gezond en er ontstaan geen overschotten die weggegooid worden. De Robot One van Pixelfarming Robotics zorgt voor een duurzame groei, efficiënt gebruik van kostbare ruimte en de juiste behandeling van het gewas.

 


Bel en vraag naar Cindy Hoetmer
+31(0)852 733 075
pixelfarming.eu

[ Pixelfarming Robotics ]

 

De toekomst is biodivers. Pixelfarming Robotics bouwt Robot One en ‘leidt deze op’ tot een volwaardige medewerker voor biodiverse akkerbouw. Robot One zaait, verzorgt en houdt elke pixel van de pixelfarm in conditie voor een optimaal rendement van de akker. Met Robot One zet je een enorme stap naar  vraaggestuurde akkerbouw, een gezondere bodem en een houdbare wereld.

 


Bel en vraag naar Arend Koekkoek
+31(0)852 733 075
pixelfarmingrobotics.com